Българска асоциация на клубовете за старинни и класически автомобили и мотоциклети

    Асоциацията е учредена на 01.12.2001 година, в зала Тримонциум на панаирното градче в гр.Пловдив. Създадена е по инициатива на Пловдивски автомобилен клуб Ретро. Подкрепена е от клубове от: гр. София, гр. Пловдив, гр. Асеновград, гр. Варна, гр. Русе, гр. Стара Загора, гр. Бургас, гр. Благоевград. Задачата на асоциацията е да представлява всички клубове за ретро и класически автомобили в България, с цел защита на интересите им пред правителствени организации, държавни институции и в чужбина. При учредяването за председател е избран г-н Дончо Дончев. Асоциацията е представена в "Граждански форум за култура на България" от господин Маргарит Карабуров.
    На 20.10.2002 г. е проведена първата годишна сесия на Асоцияцията. На нея за зам. председател се избира Маргарит Карабуров.
    На 08.02.2003 г. е проведена втората годишна сесия, на нея е избран за председател г-н Маргарит Карабуров, по прпедложение на Дончо Дончев.

    През месец Февруари 2008 г. е приета оставката на ръководството на асоциацията и дейността й е временно "замръзена"!

     Страница на асоцияцията!

 


Copyright © ClassicCars.bg 2008.
Всички права запазени!