Автомобилен и мотоциклетен ретро клуб "ПИРИН" - гр. Благоевград

     Учреден през 1996 г. На 01.02.2002 г. е регистриран като сдружение с нестопанска цел, с решение на Благоевградският Окръжен съд. На 17.12.2002 г. е регистриран на национално равнище от Министерство но правосъдието.
    Клубът има 20 членове, от гр. Благоевград, гр. Дупница, гр. Кюстендил, гр. Рила и други. Участва в национални мероприятия, както и организира автосъбор на 24 май в гр. Благоевград.

Официална страница на клуба!

Автомобилен и мотоциклетен ретро клуб "ПИРИН" - Благоевград
Дейността на клуба през годините


    Автомобилен и мотоциклетен ретро клуб (АМРК) "ПИРИН" - Благоевград е организация, която, както всички подобни клубове в нашата страна, цели да съхрани и реставрира ретро и класически автомобили и мотоциклети без ограничение на техните модели и години.
    Опитите за учредяване на клуба датират от 1996 година, не поради редица причини истинска реализация не е осъществена. Така идеята "отлежава" до 2001 година, когато на 13-ти септември са положени основите на настоящия клуб.
    Първата проява на АМРК "ПИРИН" е организираната ретро-среща, проведена на 24-ти май 2002 година, по случай празника на Благоевград ( снимка 1 ). Целта на тази среща е местната общественост да разбере за съществуването на клуба и пс тези начин да бъдат привлечени още любители на ретро техниката. На теза мероприятие са показани няколко автомобила и мотоциклета, които предизвикват голям интерес сред публиката, а това е истински празник за организатори и участници. Така началото е повече от успешно, като единствената цел е да продължи по-нататъшното развитие на клубната дейност.
    На 6-ти юли "същата година е осъществено и първото участие на "АМРК "ПИРИН" в национално мероприятие, а именна организираният от БАК -"Ретро" ежегоден авто-поход "София - Рилски манастир" ( снимка 2 ). На 5-ти юли 2003 година АМРК "ШТНТН" е не сама участник в ралито, а и символичен домакин - за първи път маршрутът на прехода е пременен и включва посещение в Благоевград, а програмата в града е обогатена ефектно с парад и майсторско управление.
    На 24-ти май 2004 г. отново е организирана ретро-изложба на автомобили в центъра на Благоевград ( снимка 3 и 4 ), като този път мероприятието е уважена и от настоящия председател на БАК - "Ретро" - Владимир Топалов. Въпреки студеното и дъждовно време участие в срещата вземат и ентусиазираните мотоциклетисти със своите атрактивни двуколесни машини.
    На 10-ти и 11-ти голи 2004 година за нереден път е преведено ретро-рали "Рилски манастир" ( снимка 5 и 6 ), не тази път организатори са както БАК "Ретро", така и АМРК "ПИРИН". Първият ден от ралито е изтеглен изцяло в Благоевград, като програмата включва парад, изложба, майсторско управление, а вечерта участниците се отправят за отдих в красива местност, отстояща на 3 км от града, която впечатлява с панорамната си гледка към него. Вторият ден от мероприятието включва състезателна отсечка за време и най-важното - посещение да Рилския манастир.
    Този рали-поход е отличен с перфектна и стройна организация, с което летвата за превеждане та на следващи срещи е вдигната високо.
    Освен "домашните" мероприятия, през 2004 година членове на ретро клуба вземат участие и в някои други срещи, като например парадът по случай Спасов ден и рали "Резова долина".
    АМРК "ПИРИН" е и един от учредителите, а понастоящем л един от членовете на БАКСКАМ ( Българска асоциация на клубовете за старинни и класически автомобили и мотоциклети ) - организация, състояща се от амбициозни хора с амбициозни намерения и цели.
    Ретра клуб "ПИРИН" - Благоевград притежава както реставрирани дву- и четириколесни, така и возила, които са в процес на възстановяване. С всяка изминала година постепенно се увеличават неговите членове, а паралелно с тях и ретро-техниката. Плановете за бъдещето развитие на организацията включват провеждането на вече станалите традиционни мероприятия, като в същото време клубът има за цел да утвърди в програмата си посещения на други населени места и туристически обекти в региона.
    Текст и снимки: Бойко Иванов, секретар на АМРК "ПИРИН"- Благоевград

 


Copyright © ClassicCars.bg 2003 - 2007.
Всички права запазени!