Chevrolet 1955

Chevrolet 1955

Chevrolet 1955

Chevrolet 1955

Chevrolet 1963

Chevrolet 1963

Pontiac 1947

Pontiac 1947

Maserati Gibli

Maserati Gibli

Maserati Gibli

Maserati Gibli

Maserati Gibli

Maserati Gibli

Maserati Gibli

Buick 1938

Buick 1938

Buick 1938

Chrysler 1926

Chrysler 1926

Chevrolet Impala 1965

Ford Mustang 1965

Неизвестен

Неизвестен

Oldsmobile '70

Oldsmobile '70

Plymouth 1959

Plymouth 1959

Packard 1949

Shtudebaker 1962

 


Copyright © ClassicCars.bg 2005 - 2009.
Всички права запазени!