Материали / MaterialsИдеята тук да изложа материалите които са използвани по проекта, или поне тези които на мен са ми известни ;)