Единни национални календари


Обложки на DVD дискове

Плакат по повод 5 години български екипажи в Белград


Календар по случай 15 години от създаването на ClassicCars.bg

Алманах по случай "10 години Бургаски авто-мото круб РЕТРО"
Книга по случай 25 години "Старозагорски автомобилен клуб Ретро"

Книга по случай 25 години "Автомобилен ретро клуб ПИРИН"

Бюлетин на Асоциация на автомобилните историци в България, #1

Бюлетин на Асоциация на автомобилните историци в България, #2

Бюлетин на Асоциация на автомобилните историци в България, #3

Бюлетин на Асоциация на автомобилните историци в България, #4

Бюлетин на Асоциация на автомобилните историци в България, #5
 


Copyright © ClassicCars.bg 2017-2023.
Всички права запазени!