Книгата „Проект 55“ е една идея стартирала през 2016 г. шест години по-късно тя вече е в последната си фаза на реализация. Това е социално медиен проект в областта на историческите превозни средства, с основна цел културно-историческа интеграция на дейности свързани с живота около историческите превозни средства в България. Книгата в основата си е базирана на дисертационния труд „БИБЛИОГРАФСКИ РЕСУРСИ В МЕНИДЖМЪНТА НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА В БЪЛГАРИЯ 1966-2019 г.“ на автора ?. Разработена е в няколко научни и практически области като история, архивистика, културология, семиотика, журналистика, книгознание, библиотекознание, библиография, информатика и информационни технологии, музеология, фалеристика, хералдика, медиазнание, статистика, философия, полиграфия, мениджмънт, маркетинг, PR, фотография, кинознание, приложни изкуства и право. Предмет на книгата е историята на пътните исторически превозни средства в България, като дейности и взаимоотношения, породени от интереса към тях самите. С пресечни точки както между юридически, така и между физически лица и институции, в контекста на организация, управление, на различни форми на изява и ефективността на предходното. Книгата пресъздава цялостната „картина“ на живота около историческите превозни средства в България, неговото паралелно съжителство и постепенно вливане в съвременното дигитално общество и новите медии. Представени са модели на дигитална трансформация и визия за модел на бъдещо развитие на позиционирането на историческите превозни средства в съвременното българско общество.
Използвани са 236 библиографски източника на 6 езика. Публикувана е информация от 9 източника на Държавен архив София, 10 източника от общински и държавни агенции и ведомства, както и 94 архивни източни от частни колекции.
Изданието ще бъде двуезично на български и английски език. С общ обем 288 страници (с оптимизирано издателско и полиграфско съдържание), концевошито, с размер 205х285 и с високо полиграфско качество. Включва над 380 графични елемента, като снимки, репродукции на документи, писма, лога, филателни и полиграфски издания. Повечето от тях не са публикувани до момента.
Името на книгата „Проект 55“ произлиза от изследвания в нея 55 годишен период от 1966 до 2021 г. Първо по рода си издание в България и сред малцината такива по света. Книгата е с подзаглавие „ИСТОРИЯ НА ЖИВОТА ОКОЛО ИСТОРИЧЕСКИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА В БЪЛГАРИЯ“, а съдържанието ? е разработено в две части – „От автомобили - ветерани до исторически превозни средства“ и „От реквизитните костюми до дигиталната трансформация“. Изданието е основно насочено към чуждестранна аудитория. В България ще е достъпно, само лично, на начална цена от 180 лв., през есента на 2022 г.
За повече информация както и за поръчки: [email protected].

История на живота около историческите превозни средства в България
 


Copyright © ClassicCars.bg 2022.
Всички права запазени!