Година / Year
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Назад / Back!
Дейности / Work
Покупка / Purchase
Регистрация / Registration
У дома / At home
Разглобяване / Disconnection
Ходова част и спирачки / Chassis & suspenssion & brakes
Двигател и скорости / Engine & Gearbox
Интериор и ел. инсталация / Interior & Electrical
Купе / Body
Боя / Paint
Назад / Back!
   Година / Year
   Дейност / Work
   Материали / Materials
   Части / Parts
   Бюджет / Budget
   Гараж / Garage
   Галерия / Gallery
   Capri Mk I в БГ / in BG
   За автора / Author
   Начало / Home

Last UpDate 5.12.2016

Copyright © Koruderliev 2016.
All rights reserved!